Deze site maakt gebruik van cookies. Deze zijn nodig om uw ervaring op de website zo goed mogelijk te laten zijn. Er wordt geen data opgeslagen!

DISCLAIMER

Voorwaarden gebruik Project Meubilair website

 

Aanvaarding voorwaarden

 

De website Wizeoffice.nl wordt onderhouden door PM Project Meubilair (hierna ‘PM’). Op de inhoud en het gebruik van de Wizeoffice.nl website zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van de Wizeoffice.nl website houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. PM behoudt zich het recht voor de Wize Office website alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op de website daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

 

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

 

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de Wizeoffice.nl website, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan PM Project Meubilair en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan PM zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van de Wize Office website, mag er niets van de Wize Office website worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van PM Project Meubilair.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

 

Alle informatie op de projectmeubilair.nl website is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. PM spant zich in om de informatie op de website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. PM Project Meubilair sluit iedere aansprakelijkheid voor op de Wizeoffice.nl website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op de wizeoffice.nl website zijn geheel verblijvend en wijzigingen / fouten voorbehouden. PM Project Meubilair sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de op wizeoffice.nl website geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

 

Beschikbaarheid

 

PM spant zich in om de wizeoffice.nl website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de website.

 

Hyperlinks

 

Hyperlinks op de website kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan PM Project Meubilair. PM biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door PM worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op de wizeoffice.nl website wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar wizeoffice.nl verwijzen.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van de website www.wizeoffice.nl worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement te Den Haag.